Pohádkové zpívání

Délka pořadu - 45 min.
Pořad je určen zejména pro mateřské školy a mladší žáky I. stupně ZŠ

Komponovaný hudebně-dramatický zábavný pořad v kostýmech s jevištními dekoracemi. Skřítkové Pumprlín a Bumbrlína připraví hodinku veselého povídání, her a rošťáren provázených známými písničkami, které děti dobře znají a rády zpívají. Zahrajeme si třeba na pohádkovou školu, cirkus nebo orchestr, ať je veselo. Chceme nenásilnou formou zapůsobit na dětské chování, neb kdo si hraje, nezlobí.